cs en de

Soutěž o focení ZDARMA

Vánoční soutěž o focení ZDARMA

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Instagram.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na instagramovém profilu marcela_kramarova_fotografka (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je Marcela Kramářová se sídlem v Brno - Černá Pole, Merhautova 935/47, PSČ 61300, IČO:75717361 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je od 8.12. do 23.12. 2020

 

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").


3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku a status sledujícího profilu marcela_kramarova_fotografka 


3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

 

3.5. Vyhlašovatel do 3 dnů od vyhlášení bude kontaktovat výherce a domluví si s nim datum čerpání výhry. Výhru je možné čerpat nejpozději do 30.6.2021. 


 

4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na instagramovém profilu marcela_kramarova_fotografka


4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby


4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.5. Cenu nelze uplatnit na eventové focení

bullet hover email hover menu arrow