cs en de

Soutěž o focení zdarma

Podzimní soutěž o focení ZDARMA

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Marcela Kramářová fotografka (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je Marcela Kramářová se sídlem v Brno - Černá Pole, Merhautova 935/47, PSČ 61300, IČO:75717361 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je od 25.9. do 4.10. 2020

 

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").


3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku, sdílení výherního příspěvku a status fanouška stránky Marcela Kramářová fotografka 


3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

 

3.5. Vyhlašovatel do 2 dnů od vyhlášení bude kontaktovat výherce a domluví si s nim datum čerpání výhry. Výhru je možné čerpat nejpozději do 15.12.2020. 


 

4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze vždy specifikovaná na záložce k dané soutěži na facebookovém profilu Marcela Kramářová fotografka


4.2. Výhru nelze převádět na jiné osoby


4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

bullet hover email hover menu arrow