Soutěž o focení ZDARMA

Listopadová soutěž o focení ZDARMA 

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže o poukázku na focení zdarma 2023 na facebookovém profilu Marcela Kramářová fotografka (dále jen „soutěž“):

1. Vyhlašovatel soutěže

3.5. Vyhlašovatel do 5 dnů od vyhlášení bude kontaktovat výherce a domluví si s nim datum čerpání výhry. Výhru je možné čerpat nejdříve 2. 1. 2024 a nejpozději do 30. 6. 2024.

2. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže je od 5. 11. do 25. 11. 2022

 

3. Podmínky účasti

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.3. Podmínkou účasti v soutěži je odeslání odpovědi na soutěžní otázku, sdílení příspěvku a status fanouška stránky Marcela Kramářová fotografka

3.4. Zasláním odpovědi soutěžící akceptuje tyto oficiální pravidla a podmínky soutěže. 

3.5. Vyhlašovatel do 5 dnů od vyhlášení bude kontaktovat výherce a domluví si s nim datum čerpání výhry. Výhru je možné čerpat nejpozději do září 2023. 

3.6. Registrací do soutěže souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení, email) pouze pro účely soutěže a vyhlášení. 

 

4. Cena pro výherce

4.1. Cena pro vítěze je vždy specifikovaná v příspěvku k dané soutěži na facebookovém profilu Marcela Kramářová fotografka

4.2. Výhru lze převádět na jiné osoby

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

4.5. Cenu nelze uplatnit na eventové a svatební focení. 


Sepsáno v Brně dne 4. 11. 2023