Obchodní podmínky

hodní podmínky
platné od 1. ledna 2020

 


adresa provozovny: Rousínov, Čecyně 195, okr. Vyškov, psč: 683 01
Nejsem plátce DPH


 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 •  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby  SMarcely Kramářové, se sídlem Rousínov, Čechyně 195, okr. Vyškov,683 01, , IČ: 75717361 zapsané v živnostenském rejstříkuměsta Vyškov (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a
  má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Objednání focení

 • objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace  vhodného termínu

 • SMS objednávky (ani dotazy) nejsou akceptovány a nebude na ně reagováno, kromě předem domluvených SMS o narození miminek

 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem

 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
   

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení

 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice
   

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem
   

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů

 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí
   

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

Cena služeb

 •  cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webu
   

Splatnost cen

 


 • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
   

FOTOGRAFOVÁNÍ
 

Realizace focení

 • Ateliérové focení

 • toto fotografování je  vyhrazeno pouze pro focení novorozenců,rodin s dětmi, těhulek, glamour,akt pro které je ateliér uzpůsoben

 • do ateliéru je zákaz vstupu zvířat
   

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení

 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Rousínov k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 12Kč / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa


 •  

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu foceníÍ

 

Výběr fotografií

 • do 5-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

 • vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

 • pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 3 měsících, dochází ke smazání galerie s náhledy.

 • pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300,- (i pokud  si chce klient "dovybrat" další fotky po již dokončené a odevzdané zakázce).
   

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 2 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 3týdnů  od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu  prodloužit. 

 •  

Předání fotografií

 • hotová zakázka  se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvímodkazu na google disk.

 • tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvímPPL ČI čESKÉ POŠTY.

 • osobní předání je možné v AZ fotu na Solniční v Brně. 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE POSKYTUJI TAKÉ
   

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička – ta je typická pro novorozence. Také se sjednotí pleť, aby nebyla flekatá.

 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí

 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů

 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky
   

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po6měsíců, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání

 • SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

bullet hover email hover menu arrow