Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
platné od 1. ledna 2023

 Adresa provozovny: Rousínov, Čecyně 195, okr. Vyškov, psč: 683 01
Nejsem plátce DPH

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 •  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby  Marcely Kramářové, se sídlem Rousínov, Čechyně 195, okr. Vyškov,683 01, IČ: 75717361 zapsané v živnostenském rejstříkuměsta Vyškov (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).

 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 Objednání focení

 • objednat se lze pouze e-mailem nebo telefonicky, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace  vhodného termínu

 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
   

Objednací lhůta
objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení
novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice
 
Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem
   

Náhradní termín

 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů
   

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
 

 cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webu.
 


Splatnost cen

 nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena
 

FOTOGRAFOVÁNÍ
 Realizace focení

 • Ateliérové focení

 • toto fotografování je  vyhrazeno pouze pro focení novorozenců,rodin s dětmi, těhulek, glamour,akt pro které je ateliér uzpůsoben

 • do ateliéru je zákaz vstupu zvířat
   

Exteriérové focení

 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení

 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín

 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Rousínov k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 12Kč / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa
   

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu foceníÍ

 

Výběr fotografií

 • do 5-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě

 • vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)

 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy

 • pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 3 měsících, dochází ke smazání galerie s náhledy.

 • pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300,- (i pokud  si chce klient "dovybrat" další fotky po již dokončené a odevzdané zakázce).
   

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 2 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​

 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo

 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 3týdnů  od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu  prodloužit.  

Předání fotografií

 • hotová zakázka  se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím odkazu na google disk.

 • tištěné fotografie se doručí zásilkou prostřednictvím PPL či České pošty.

 • osobní předání je možné v AZ fotu na Solniční v Brně. 

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
 

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk) a i ve zmenšené verzi pro web či prohlížení v TV

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE POSKYTUJI TAKÉ
   

Retuše

 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance

 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička – ta je typická pro novorozence.

 • Také se sjednotí pleť, aby nebyla flekatá.

 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí

 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk, reklamace

 • fotografie jsou vyvolávány u ověřených dodavatelů

 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky
   

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data  odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR)

 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby

 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu 3 měsíců, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání

 • SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ

Všechny zvěřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient  souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně nebo emailem na uvedené adrese či e-mailu v Kontaktech.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.