Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

platné od 1.1.2022

 Objednání focení

 • objednat lze emailem, zprávou přes FB nebo telefonicky,

 • Rezervaci lze stornovat den předem, pokud se zákazník neomluví a nedostaví do ateliéru, záloha propadá
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem a zaplacení zálohy 1.000 Kč, platební údaje zasílám emailem.

 • v okamžiku objednání služeb klient přijímá obchodní podmínky, je s nimi srozuměn a nemá proti nim žádné výhrady

 • zároveň se má za to, že se klient seznámil s fotografickým stylem fotografa

   

Objednací lhůta

 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa, cca. 1 měsíce před plánovaným termínem focení (v období před letními prázdninami a Vánocemi může být i delší)

 • novorozenecké focení doporučuji zarezervovat ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá přes sms ještě z porodnice

Zrušení rezervace

 • pokud se na domluvené focení nemůžete z jakéhokoliv důvodu dostavit a budete požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je povinností klienta mi toto oznámit na e-mail případně telefonicky, ideálně s dostatečným časovým předstihem

Náhradní termín

 • berte prosím na vědomí, že pokud budete žádat o náhradní termín, z mé strany Vám bude nabídnut až další nejbližší dostupný/volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů (čekací doba se tak v některých případech může prodloužit!)

 

CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Cena služeb

 • cena fotografických služeb se řídí aktuálně platným Ceníkem ke dni Vaší objednávky (viz. sekce Ceník).

Splatnost cen

 • při objednání termínu Vám bude zaslaná zálohová faktura na  částku 1.000Kč

 • pokud nedojde po zpracování k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, případného příplatku či dodatečného doplatku za fotografie nad rámec balíčku, vyhrazuji si právo zakázku (fotografie) nepředat do doby než je řádně zaplacena.

 

FOTOGRAFOVÁNÍ – REALIZACE

Realizace focení

 • focení probíhá v pracovních dnech nebo v sobotu na základě předem domluveného a potvrzeného termínu klientem (v domluvený den a čas) a to buď v prostorech fotoateliéru  nebo v exteriéru


Foto balíčky

 • foto balíčky se odvíjejí dle aktuálně nabízeného portfolia služeb.

 • podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků naleznete přehledně v sekci Ceník

Doba focení

 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku

 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu focení!

 

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ

Výběr fotografií

 • do 5-ti pracovních dní po uskutečněném focení zasílám neretušované náhledy z focení, ze kterých si budete vybírat fotky dle zvoleného balíčku

 • náhledy, které Vám budou zaslány, představují všechny zdařilé záběry z focení a jejich výběr provádím výhradně já. Jejich počet není pevně stanoven, většinou se pohybuje 100-300 náhledů. Vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku.

 • vybrané fotografie (čísla zvolených fotografií) k úpravě  by měly být z Vaší strany zaslány zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 14-ti dnů od jejich obdržení

 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě vyhrazuji si prodloužit dobu dodání fotografií !!! (viz. Dodací lhůta fotografií)

 • objednání fotografií k retuši i k tisku je závazné (pokud se zákazník vzdá tištěných fotografií v rámci zvoleného balíčku, nedochází k úpravě ceny balíčku)

 

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Dodací lhůta fotografií

 • doba dodání fotografií je 2 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení!!!

Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:

 • při výběru 10 a více ks fotografií nad rámec Vámi zvoleného balíčku

 • pokud od Vás obdržím výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 15-ti dnů od zaslání náhledů,

Předání fotografií

 • fotografie je možné si vyzvednout osobně v prodejně AZ foto na Solniční 5 v Brně

 • na přání mohu zaslat vyhotovené fotografie doporučenou poštou za poplatek 50,-Kč, v případě rozměrnějších zásilek bude účtováno poštovné podle ceníku České pošty.

 ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Formát fotografií

 • zpracované fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné pro velkoformátový tisk)

 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE také POSKYTUJI!!!

 • všechny ty, které byly zasklány k výběru v první galerii

 • po uhrazení celé částky uvolním galerie a vyzvu Vás , aby jste si fotky stáhli.
 • toto prosím udělejte max. 1 do týdne.

 

Retuše

 • u rodinných fotografií, fotografií dětí provádím základní úpravy jako ořez, kontras, jas, kolorování u exteriérových fotografií, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, modřiny, škrábance. Všechny fotografie budou dodány i v černobílém provedení.

 • u těhotenských fotografií provádím hlubší retuš pleti

 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách mít nechcete, odstraňte je prosím dětem před focením

 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, bělení zubů, zeštíhlení postavy, odstranění tetovaček u dětí, atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 100,- za fotografii

 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií

Vyvolání fotografií, tisk

 • fotografie vyvolávám u uvěřených dodavatelů

 • reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby (škrábance, pruhy a jiné viditelné vady), nikoli v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku

Archivace fotografií

 • všechny neupravené fotografie archivuji po dobu 2 měsíců od focení

 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu minimálně 3měsíců.

 • Za bezpečnost dětí ve fotoateliéru zodpovídají rodiče. Rodiče zodpovídají také za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu ve fotoateliéru i na zařízení.

 

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

 

© 2018 FOTOATELIER MARCELA KRAMÁŘOVÁ. Kopírování obsahu pouze se souhlasem.

bullet hover email hover menu arrow